logo

005

Impresión a 25 micras, 3 cm de altura. Modelado de Víctor Hernández.